Privacy Verklaring

A5 Deco Middelbeers Industrieweg 8 | 5091 BG Middelbeers

Contactgegevens:

https://www.a5middelbeers.nl

Industrieweg 8
5091 BG Middelbeers
T: 013 - 514 15 14
E: info@a5middelbeers.nl

Privacyverklaring A5 Deco Middelbeers B.V.

Dit is de privacyverklaring van A5 Deco Middelbeers B.V., hierna ‘A5 Middelbeers’ genoemd. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door A5 Middelbeers. Welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Identificatiedoeleinden
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze financiële administratie
 • Om na te gaan of u bevoegd bent om een overeenkomst met ons aan te gaan
 • Het aanspreken met de juiste titel
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken van onze website
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te kunnen verbeteren
 • Ten behoeve van het voeren van verloningsadministraties
 • Ten behoeve van werkgevers overeenkomsten
 • Ten behoeve van wettelijke verplichtingen
 • Voor het opstellen van offertes
 • In verband met urenregistraties

Grondslagen
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen/rechtsgronden.

 • Op basis van uw toestemming
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het kan gaan om de volgende gerechtvaardigde belangen:
 • Ons belang om een (commerciële) relatie  te onderhouden met onze klanten
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze website gebruikers en klanten en hun wensen
 • Verplichte belangen door Belastingdienst, UWV of andere overheidsinstantie opgelegde doeleinden

Bent u verplicht om de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens zullen verplicht op moeten worden gegeven. Wanneer deze gegevens niet aan ons verstrekt worden, kunnen wij de overeenkomst niet aangaan. Wij hebben deze gegevens namelijk nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Ook hebben wij gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens doorgeven
Wij gebruiken in principe uw gegevens alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het voorkomen dat uw gegevens doorgegeven worden aan derden. We delen uw gegevens met de volgende soorten partijen:

 • Accountant/Boekhouder; de verplichte gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
 • Incassobureau; Wij kunnen een opeisbare vordering uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden.
 • Overheidsinstanties; we kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan een Nederlandse overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV.

Al deze partijen zijn gevestigd in Nederland.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER), ze worden alleen opgeslagen op een server die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt.

Gegevens van andere partijen
Wij ontvangen gegevens van andere partijen. Dit zijn de soorten partijen waar wij gegevens van ontvangen:

 • Detacheringsbureaus
 • Uitzendbureaus

Onderstaande gegevens ontvangen wij van deze partijen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Diploma’s
 • Identificatiedocumenten

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.
In het algemeen hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

BSN, legitimatiebewijs, overeenkomsten, personeelsdossiers

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

Gegevens in de administratie

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

Aankoop geschiedenis

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

Correspondentie

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

IP Adres

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek

Informatie over surfgedrag

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek

Reviews

Zolang de review relevant is

Informatie die verband houdt met juridische procedure

10 jaar (7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht en 3 jaar extra op basis van garantie)

 

Uw rechten
U heeft op grond van de AVG wet de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens
 • Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • In bepaalde gevallen uw gegevens te verwijderen
 • In bepaalde gevallen uw gegevens te laten “beperken”
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken te gen het gebruik/de verwerking van uw gegevens
 • Om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens
 • Als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt, en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder, dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar gestelde inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen wij een uitgebreide toelichting geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop aanwezig, zodat u zich op elk moment kunt afmelden van het ontvangen van deze berichten.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja, deze privacyverklaring is gemaakt op 24-5-2018. We behouden het recht deze privacyverklaring aan te mogen passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen.

Vragen/Klachten
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

A5 Deco Middelbeers B.V.
t.a.v. Administratie afdeling
Industrieweg 8
5091 BG Middelbeers
013 – 514 15 14