Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winactie A5 Wellness

 • De winactie in de flyer en de nieuwsbrief wordt aangeboden door A5 Deco Middelbeers.
 • Deelname aan de winactie is gratis.
 • Deelname vindt plaats wanneer u het strookje met uw persoonlijke gegevens inlevert bij de showroom van A5 Wellness tijdens de openingsweek.
 • De openingsweek vindt plaats van 25 mei t/m 30 mei.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
 • Één deelnemer per adres.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft A5 Deco Middelbeers het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De waardebon is van toepassing op aankopen die gedaan worden in de showroom van A5 Wellness
 • De waardebon is geldig tot en met 31-12-2020.
 • De waardebon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • A5 Deco Middelbeers behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, (win)acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via info@a5middelbeers.nl
 • Door gebruik te maken van onze winactie verklaart de klant akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden. 
 • Door gebruik te maken van onze winactie verklaart de klant akkoord te gaan dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven.